Eesti Русский English

ebus.ee üldreeglid1. Üldist1.1 Eesti busside andmebaas ebus.ee (edaspidi ebus.ee) on lehekülg, mis on loodud vabatahtlikke huviliste poolt Eesti bussinduse üldportaalina.
1.2 ebus.ee peamine eesmärk on informatsiooni jagamine Eesti bussinduse ning selle ajaloo kohta piltide ja andmete näol.
1.3 Lehekülje kasutajakeskkond jaguneb järgmiselt:
1.3.1 Külaline – isik, kellel on võimalus vaadata lehekülje avalikku informatsiooni.
1.3.2 Kasutaja – isik, kellel on portaalis ebus.ee kasutajakonto ning kes omab võimalust lisaks eeltoodule lisada pilte, uudiseid, kommentaare ning muudatusi andmebaasi.
1.3.3 Andmebaasi üldtoimetaja – isik, kellel on kõik eeltoodud võimalused, kuid omab lisaks iseseisvat võimalust teha muudatusi ning täiendusi andmebaasi ja uudisterubriiki, kiita heaks või lükata tagasi Kasutajate tehtud muudatusi.
1.3.4 Administraator – isik, kellel on võimalus lisaks eeltoodule omada kõiki õigusi ja ligipääse portaalis ebus.ee.
1.4 Portaali kasutamiseks tuleb registreerida end Kasutajaks. Registreerimine toimub reeglina soovituste ja kutsete alusel, kuid vaadatakse kõik taotlused üle, mis on saadetud aadressile info@ebus.ee.
1.4.1 Taotlus, mis edastatud aadressile info@ebus.ee, peab sisaldama vabas vormis ülevaadet liitumissoovi esitanud isiku senisest tegevusest ja mõningaid kvaliteetseid näidispilte.
1.4.2 Kui Kasutaja otsustab teise konto luua, peab ta viivitamatult teatama sellest info@ebus.ee, vastasel korral on tegemist varikontoga ning lõpptulemusena suletakse nii põhi- kui lisakonto.
1.4.3 Kasutaja peab valima enda kasutajakonto tarbeks nime, püsiparooli ning kehtiva e-posti aadressi.
1.4.4 Portaalis ebus.ee puudub tehnilistel põhjustel püsiparoolide taastamine, seetõttu tuleb Kasutajal oma püsiparool meelde jätta.
1.4.5 Kasutaja on nõus ning arvestab vajaduse korral edastatava informatsiooniga ebus.ee administratsiooni poolt tema e-posti aadressile.
1.5 Kasutaja vastutab oma materjali eest iseseisvalt, nii kirjutatu kui ka üleslaadimise eest. ebus.ee ei garanteeri järelevalvet materjali üle, mis on sattunud kolmandate isikute valdusesse, kuid selle avastamisel palume viivitamatult teavitada info@ebus.ee.
1.6 Kui sõidukite andmed on kättesaadavad avalikest registritest (näiteks www.mnt.ee, www.lkf.ee, www.mtr.mkm.ee), ei pea ebus.ee täiendavaid selgitusi andma andmete päritolu kohta avalikest allikatest. Kui eraisik või ettevõtja märkab delikaatseid isikuandmeid, palume teada anda info@ebus.ee.
1.7 ebus.ee jätab omale õiguse valida Kasutajaid portaali, võttes arvesse erinevaid riske ja faktoreid, mis võivad jätta isiku staatusesse Külaline. Otsust ei ole võimalik vaidlustada ning põhjuseid selgitatakse individuaalselt, kuid vajaduspõhiselt.

2. Pildid2.1 Pilt peab olema kvaliteetne. See tähendab üldjuhul õigeid värve, vähest müra (näiteks kõrge ISO tõttu), õiget säriaega (mida pikem säriaeg, seda ebatõenäolisemalt saab kvaliteetse pildi liikuvast sõidukist, soovituslik liikuvate sõidukite säriaeg on 1/125 või lühem).
2.1.1 Kvaliteetseks pildiks loetakse fotoobjekti, mis on pildistatud peegel- või hübriidkaameraga.
2.1.2 Pildi soovituslik töötlusprogramm on Adobe ja töötlusfail RAW. Peegel- või hübriidkaameras tuleb sisse lülitada RAW formaat (kaamera seadistamisel .cr2, .rw2 vmt formaat), et järeltöötlus oleks kvaliteetsem.
2.1.3 Mobiiltelefoniga vormistatud pildid on lubatud vaid erikokkuleppel ja erandid peavad jääma üksikuteks. Mõistame, et telefonitootjad teevad piisavalt reklaami, kuid nende seadmete näol ei ole tegemist mikroökonoomikast tuntud perfektsete asenduskaupadega, juba üksnes puudulike pikslite, suure müra ja põhjendamatu teravuse tõttu.
2.1.4 Pildistamise objekti registreerimisnumber peab olema loetav. Erandjuhul ei pea, kui pildil on teistsugune väärtus (nt galeriisse kuuluv foto, mõni üksik objekt vms) ning pilt on esindatud teise vaatenurga alt.
2.1.2 Pildi soovitatavad mõõdud on 1200x800. Vähemalt laius võiks olla 1200 pikslit, tänapäeva tehnikaga on võimalik vormistada suure mõõduga pilt ning hilisemal töötlemisel laiuse sättida 1200 peale.
2.1.3 Pildi minimaalne mõõt on 800x600. Antud mõõtu võiks kasutada vaid erandjuhtudel, näiteks kui pilt on tehtud aastal 2010 või varasemalt.
2.1.5 Maksimaalne pildi faili maht on 350 KB. Seejuures tuleb pilti töödelda, et väikese failimahu juures säilitaks fotoobjekt enamuse oma kvaliteedist.
2.1.6 Lubatud pildi formaat on JPEG või JPG.
2.2 Lubatud on lisada pilte, mis on otseselt või kaudselt seotud sõidukiga.
2.2.1 Juhikoht
2.2.2 Birka (tehasesilt)
2.2.3 Sisevaade (nii ette kui taha)
2.2.4 Mootor
2.2.5 Muu informatiivne (pilt peab kindlasti sisaldama kirjeldust)
2.3 Standartne Kasutaja pildi lisamise limiit on 5 pilti päevas.
2.3.1 Kui Kasutaja soovib kõrgemat limiiti, siis palub ta seda rubriigis ”Minu ettepanekud”, sisestades uue tagasiside valides kategooriaks „Õigused“ ning kirjeldades oma soovi. Administraator vaatab ettepaneku üle ning annab Kasutajale personaalse vastuse.
2.4 Pildi tegemise kuupäev peab olema märgitud vastavalt sellele, millal pilt tehtud oli. Kui pildi lisaja kahtleb ning ei ole võimalik EXIF andmetes välja lugeda, siis palume sisestada kuupäeva aasta täpsusega.
2.5 Pildi lisaja on kohustatud pildi siduma korrektse andmebaasi ühikuga ja/või galeriiga. Kui pilt on seotud valesti, siis pilt lükatakse tagasi. Erandjuhul kui puudub võimalus parandada konkreetset andmebaasi ühikut või galeriid, siis sellest võib teada anda Külalisteraamatus ning pildi aktsepteerija kohustus on pilt õigesse kohta ümber tõsta.
2.6 Pildi tegemise asukoht peab olema selgelt tuvastatud ning selle sisestamisel tuleb jälgida korrektset vormistust.
2.6.1 Maakond – maakond, kus pilt oli tehtud. Eestis on hetkel 15 maakonda.
2.6.1.1 NB! Kui pilt on tehtud välismaal, siis maakonna välja läheb riik, kus pilt oli tehtud. Näiteks "Rootsi".
2.6.2 Linna või asula nimetus – konkreetne asukoht, kus pilt oli tehtud. Näiteks „Albu vald“. Siia alla ei kuulu tänav, puiestee, park jms.
2.6.3 Täpne asukoht – siia alla kuulub täpne koht, kus pilt oli tehtud. Näiteks „Tartu bussipark“.
2.6.4 Lühendeid MITTE KASUTADA! Näiteks "Sõpruse puiestee" asemel mitte kirjutada "Sõpruse pst." või "Kivi tänav" asemel "Kivi tnv.".
2.7 Kasutaja ei ole kohustatud lisama märget kaardile, kui tema seda ei soovi.
2.8 Kui Kasutaja ei ole pildi autor, siis on ta kohustatud lisama vastava linnukese lahtrisse „Ma ei ole antud pildi autor”. Seejärel on ta kohustatud kirjutama autori nime ning vajadusel ka allika, kust pilt pärineb. Antud reegli eiramisel võib kaasa tuua piltide üles laadimise keelu.
2.8.1 Keelatud on ilma autori nimeta piltide üles laadimine.
2.8.2 Võõraste piltide järjekorra ülevaatuse aeg on kuni 10 tööpäeva.
2.9 On lubatud lisada erandkorras kuni 2 pilti välismaalt, mis on tehtud eelmise vedaja valduses või vedaja juures, kuhu sõiduk müüdi. Kommentaariks lisada ALATI informatsioon pildi kohta.
2.9.1 Lubatud on ainult lisada enda tehtud pilte endistest ja praegustest välismaa vedajatest, teiste autorite piltide tarbeks on võimalik näiteks kommentaariumis viidata otselingiga mõnda teise portaali.
2.10 Kui Kasutaja soovib oma pildi eemaldamist, siis tuleb rubriigist "Minu ettepanekud" valida kategooriaks "Pildid" ja viidata vastavale pildile. Konkreetselt peab olema põhjus välja toodud, mis puhul soovitakse pildi kustutamist.
2.10.1 Kui Külaline soovib pildi eemaldamist, siis tuleb tal saata kiri ebus.ee administratsiooni aadressil info@ebus.ee, viidates vastavale pildile ning lisades juurde põhjeduse.

3. Andmebaas3.1 Andmebaas on baas, mis koosneb erinevate sõidukite andmetest, sh VIN kood, tehase number, väljalaskeaasta (edaspidi VLA) jms.
3.1.1 Andmebaasi on lubatud lisada reisijate vedamiseks mõeldud sõidukeid, mis omavad rohkem, kui 9 istekohta.
3.1.2 Andmebaasi on lubatud lisada ERANDINA eriotstarbelisi sõidukeid, kui nad on seotud mõne suure ettevõttega ning nad ei ole mõeldud reisijate vedamiseks.
3.2 Andmebaasi saab redigeerida iga registreeritud Kasutaja.
3.2.1 Kui tegemist on tavakasutajaga, siis korrektuure vaatab üle Andmebaasi üldtoimetaja või regiooni toimetaja, kuhu korrektuur saadeti.
3.3 Andmebaasi on võimalik lisada järgmist infot:
3.3.1 Number (edaspidi Nr) – sõiduki pargi- või garaazinumber
3.3.2 Registreerimisnumber (edaspidi Reg.nr.) – sõiduki riiklik registreerimisnumber
3.3.3 Linn – asukoht, kus sõiduk põhiliselt sõidab
3.3.4 Ettevõte – park, kuhu sõiduk kuulub
3.3.4.1 NB! Kui ettevõte puudub üldnimekirjas, siis tuleb sõiduk lisada maakonna keskuse „Muud“ kausta!
3.3.5 Mudel – sõiduki mudel
3.3.6 Šassii – sõiduki sassii (kui see on olemas)
3.3.7 Hetkeseis – millises seisus sõiduk hetkel on (tänasel päeval)
3.3.8 Tehase number (edaspidi Tehase nr) – tehase number, mis asetseb üldjuhul tehasesildil
3.3.9 VIN kood – pikk kood, mis asetseb üldjuhul tehasesildil
3.3.10 Käiku antud – kuu ja aasta, millal sõiduk ettevõttes käiku anti
3.3.11 Väljalaskeaasta (edaspidi VLA) – millal sõiduk oli ehitatud tehnilise passi järgi
3.3.12 Maha kantud – millal sõiduk kanti ettevõttes maha
3.3.13 Lisainformatsioon – endise omaniku (omanike) info
3.3.13.1 NB! Endiste omanike formaat on järgnev:
ex. Riik, Reg.nr.
- Omanik 1
- Omanik 2
3.3.13.2 Formaadis tuleb asendada Riik, Reg.nr. ja Omanik. Kõik muud sümbolid on kohustuslikud.
3.3.13.3 Kui omanikke oli palju, siis tuleb nad reastada vastavalt formaadile. Järjekord siinkohal ei ole oluline, kuid ajalugu peab kõigi jaoks arusaadav olema.
3.4 Kõik andmebaasi toimetajad vastutavad oma regiooni andmete korrektsuse eest. Kui regioonis puudub toimetaja, siis vastutab andmete eest Andmebaasi üldtoimetaja.

4. Kommentaarid4.1 Kommentaari võib kirjutada kas eesti, vene või inglise keeles.
4.1.1 Keelatud on paluda tõlkimist Kasutajalt. Kui infokilluke siiski huvitab, siis on võimalik võtta autoriga ühendust ning paluda tõlget privaatsõnumi kaudu.
4.2 Kommentaar peab olema selgelt loetav, arusaadav, soovitatavalt trükivigadeta ning informatiivne.
4.3 Keelatud on teiste Kasutajate solvamine, mõnitamine, isiklike asjade arutamine või muul moel halvustamine.
4.4 Kui kommentaar läheb siiski teemast välja, siis palume iga kommentaari lõpus kasutada lühisümboleid „OT“. Sellega annate mõista, et antud kontekst ei ole seotud konkreetse pildil oleva isendiga (isenditega) ning arutelu võib jätkuda, kuni pole sellele piiri pannud.
4.5 Administraatoril on õigus keelata edaspidist arutelu, samuti võib Administraator keelata pildi all kommenteerimise.
4.6 Reeglite korduvatel rikkumistel on Administraatoril õigus konfiskeerida Kasutajal kommenteerimisõigused.

5. Hinnangud5.1 Hinnangu andmiseks tuleb kasutada nuppu „Huvitav foto“ või „Ebahuvitav foto“.
5.1.1 „Huvitav foto“ – foto, mis on väärt üles laadimist, omab informatsiooni või on mõnel muul moel kasulik.
5.1.2 „Ebahuvitav foto“ – foto, mis ei ole väärt üles laadimist, ei oma informatsiooni või pole absoluutselt mingil moel vajalik.
5.2 Hinnangu andmisel peab lähtuma foto informatiivsusest, mitte kvaliteedist.
5.3 Kui Administraator avastab, et Kasutaja kasutab hinnangusüsteemi lihtsalt selleks, et hinnata oma head sõpra või tuttavat, siis konfiskeeritakse Kasutajalt viivitamatult hindamise õigus ning otsus edasivaidlustamisele ei kuulu.

6. Galeriid6.1 Galeriid on lehekülje pildipangad, kuhu on võimalik lisada pilte sidumata neid ühegi profiiliga.
6.2 Kasutaja kohustub jälgima galeriide kirjeldusi ning neist lähtuma pildi lisamisel.
6.2.2 Erandina on lubatud alamgaleriisse ERIOTSTARBELISED SÕIDUKID mitte lisada sõidukite pilte, millel on profiil juba olemas.

Viimane uuendus: 04.01.2022


Küsimuste või probleemide korral palun võtta ühendust info@ebus.ee.Meeskond · Reeglid